جام جم در يك نگاه
  • ثبت نام

 
1ـ بدون شك امروز با حجيم شدن ساختار جوان جامعه امروز ما و تغيير كيفيت خواسته هاي اين بدنه جوان و پويا پرداختن به قشر جوان و مداقه در مطالبات شان از اهم وظايف مديريت فرهنگي، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي اين جامعه است.
شكي نيست كه فربگي و تغيير كيفيت و ماهيت خواسته هاي جوانان امروز معلول گذار جامعه سنتي ايران به سمت تجدد است و مديريت در اين عصر نياز به نوعي ذوق پرورش يافته دارد كه غبار كهنگي از خود فرو شويد و خود را به ابراهه تجديد حيات و طراوت زند شايد بتوان گفت هم اكنون هنر يكي از جذاب ترين مقوله هايي است كه ذهنيت اين نشل جوان را به خود متوجه ساخته است و اغراق نيست اگر بگوييم كه هنر نمايشي از مهمترين شقوق هنر است كه اين نسل به آن تمايل نشان داده است . بنابراين جا دارد كه اهرمهاي مديريتي جامعه در جهت حمايت همه جانبه از اين نحله هنري ، عزم راسخ سازند و به ساماندهي اين عرصه بپردازند.
2ـ آموزشگاه آزاد سينمايي جام جم از بدو شروع با سه رشته بازيگري ، گريم و فيلمنامه نويسي آغاز به كار نمود كه در اوان فعاليت به دليل عدم استقبال از رشته فيلمنامه نويسي اين رشته موقتاً از دستور كار آموزشي حذف گرديد و فعاليت خود را به دو رشته بازيگري و گريم معطوف نمود.
الف) گريم:
رشته گريم در دو بخش مجزاي خواهران و برادران آغاز به تبليغات و ثبت نام و سپس راه اندازي كلاسها با اهداف شناخت گريم، آموزش، كشف استعدادهاي درخشان و نهايتاً ايجاد اشتغال جهت علاقه مندان به اين رشته نمود كه در موارد بسياري با موفقيت توأم بوده كه جاي بسي خوشحالي است.
رشته گريم در بخشهاي متعادل سازي ، نامتعدل سازي ، گريم سينمايي، قطعه گذاري و ماسك سازي ، جمعاً به مدت 6 ماه ، و در هر هفته 4 ساعت تدريس ميشود كه تلاش شده مدرسيني متعهد و آشنا به امور تدريس برگزيده شوند.
ب) بازيگري:
موسسه سينمايي جام جم با همگرايي با سياست فرهنگي نظام اهدافي را دنبال مي كند كه در نوع خود مقدس و سامان دهنده منطق رفتاري در عرصه هنرهاي نمايشي علي الخصوص سينما است . اين اهداف عبارتند از :
)1) ايجاد زمينه سنجش عمومي براي كليه كساني كه خود را داراي استعداد در اين زمينه مي دانند و به تبع آن كشف استعدادهاي ناب بازيگري و پرورش آنها.
شكستن نرخهاي بالا و مقابله با روشهاي غير اصولي جذب بازيگر و آموزشهاي سطحي كه منجر به عدم بازدهي مناسب هنرجويان در گذشته شده است.
)3)   معرفي مسير صحيح به علاقه مندان اين رشته و رهنمون گشتن آنان به پروژه هاي مختلف تلويزيوني و سينمايي كه هم اكنون از فقر نيروي متخصص در اين زمينه رنج مي برند.
آموزشگاه سينمايي جام جم مفتخر است با اتكال به الطاف خداوند منان و راهنماييها و مساعدتهاي مسئولان محترم ، در تابستان سال 1380 براي اولين بار در سطح كشور اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي بدون شهريه در زمينه بازيگري به منظور شناخت ، كشف، باروري استعدادهاي درخشان و حمايت از جوانان مستعد و كم بضاعت نمود و بحمدا... با عنايت پروردگار يكتا و راهنماييهاي مسئولين دلسوز براي هنرجويان پذيرفته شده هرستاني ، خدمات رفاهي، همچون خوابگاه ،غذا و سرويس اياب و ذهاب رايگان در نظر گرفت. از سال 1381 نيز ، با راهنما قراردادن توصيه هاي مركز محترم گسترش نيروهاي انساني ، آموزشي خوابگاه ، به برگزاري كلاسهاي آموزش رايگان بازيگري در دو ترم بهار و تابستان پرداخته است.
ضمناً آن دسته از هنر جوياني كه در آزمون ورودي حد نصاب كلاسهاي بدون شهريه را كسب نكرده اند با پرداخت شهريه ناچيز از حداقل 50000 ريال به بالا مي توانند با كيفيت آموزشي بسيار بالا ، در كلاسهاي آموزشي حضور ميابند.
موسسه سينمايي جام جم تمامي هم و غم خميش را جهت فراهم نمودن محيطي امن وقابل اعتماد براي هنرجويان و خانواده هاي محترم مراجعين قرارداده و با برقراري ارتباط ميان خانواده ها و اين موسسه و آشنايي والدين با محيط آموزشي از نزديك اين اعتماد صد چندان گرديده است.
همچنين در كنار آموزش تلاش بر اين بوده است كه علاوه بر راهيابي هنر جويان به محافل هنري با جذابيتهاي كاذب اين حرفه و جنبه هاي منفي آن نيز آشنا گشته و از آن اجتناب ورزند.
ضمناً از جهت پر كردن اوقات فراقت نيز تلاش فراواني به كار گرفته شده است به گونه اي كه اگر صرفاًاز جنبه آماري به مسئله بنگريم تا كنون قريب به 3000 نفر در اين آموزشگاه اوقات فرغت خود را سپري نموده اند.
ايجاد اشتغال نيز كه هم و غم مسئولين محترم نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد ، بگونه اي مورد توجه اين آموزشگاه قرار گرفته است به طوري كه علاوه بر كارمندان بخش اداري و مالي ،تعداد12 نفر از جوانان شايسته ، تحصيل كرده و متعهد به عنوان مدرس اين آموزشگاه بكار گرفته شده اند و بر طبق آمار ارائه شده به مسئولين محترم ، تا كنون حدود 80% از هنرجويان وارد امور نمايشي و موفق به بازيگري از تلويزيون و صدا و سيما از كليپ هاي كوتاه تا نقشهاي بزرگ در برخي از سريالها و فيلمها شده اند و 20% از آنان هم اكنون به صورت حرفه اي به امر بازيگري اشتغال دارند .
خداوند منان را شاكريم كه در هشتمين سال فعاليت اين آموزشگاه ، با نصب العين قراردادن فرمايشات مقام معظم رهبري در جهت ايجاد اشتغال براي جوانان ، توجه به اقشار محروم ، ايجاد محيطي امن جهت جلوگيري از تهاجم فرهنگي ، جايگزيني روح هنر و فرهنگ اصيل اسلامي جهت ممانعت جوانان از روي آوردن به اعتياد و فساد ، بهينه سازي اوقات فراغت و در نهايت مستحكم كردن بدنه سينما ، تلوزيون و تئاتر با جواناني متعهد از طريق آموزش صحيح و اصولي هنر بازيگري خدمتي هر چند نا چيز به اين مرزو بوم به انجام رسانيم.
اميد است اداي دين و فتح سنگر فرهنگ و هنر ايران اسلامي مقبول رحمت حق قرار گيرد ، همانگونه كه سالها پرچم كفر ستيزي را بر سنگرها بر افراشتيم.